FANDOM


Goniec polski

Nagłówek Gońca Polskiego

Goniec polski nr 1 1850

Pierwszy numer z 3 lipca 1850 roku

Goniec Polski - wydawana w latach 1850-1851 gazeta codzienna, założona przez m.in. Hipolita Cegielskiego.

Ostatni numer Gońca ukazał się 30 grudnia 1851 r. Pierwsza strona zawierała artykuł pożegnalny, który zaczynał się następującymi słowami:

Stanęliśmy więc u kresu roku a zarazem u kresu dziennikarskiego naszego żywota. Zanim pożegnamy czytelników na zawsze, wypada nam przebiedz treściwie zewnętrzne koleje tego żywota, żeby krótkiem ich przypomnieniem usprawiedliwić chwiejący się porządek, kłopotliwe trwanie, wreszcie poniewolny koniec naszego dziennika, i żeby nie tylko z spokojnem sumieniem, ale i z przekonaniem o wyrozumiałem uznaniu ze strony naszych współobywateli, módz zstąpić w otchłań milczenia.Goniec Polski 1851.12.31 R.2 Nr295[1]

Przypisy

  1. Goniec Polski 1851.12.31 R.2 Nr295

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki