FANDOM


Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.01

Nagłówek pierwszych stron gazety

„Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego” - czasopismo będące kontynuatorem „Gazety Poznańskiej” ukazujące się pod nowym tytułem od numeru z dnia 21 czerwca 1815 r.

Gazetę wydawano przez cały okres istnienia Księstwa (do roku 1852). Początkowo dwa razy w tygodniu: w środy i soboty. Następnie już jako dziennik (od 1 stycznia 1830 r. - oprócz niedziel i świąt[1]). Drukowana była w języku polskim i niemieckim. Pierwszym redaktorem był Roman Ziołecki.

Linia programowa

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tej sekcji. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

Działy

Tak jak we wszystkich gazetach tego okresu, można było w niej wyodrębnić trzy działy:

  • krajowy - materiały kierowane do publikacji przez ośrodki władzy państwowej różnego szczebla, relacje ze zdarzeń i wypadków, ważne wydarzenia polityczne, wspomnienia pośmiertne, porady gospodarskie i medyczne itp.;
  • zagraniczny - doniesienia polityczne, „wiadomości rozmaite” – nowiny ze świata nauki i literatury, publikacje dostarczające rozrywki i sensacji;
  • ogłoszeniowy - inseraty publiczne i prywatne, wskazówki meteorologiczne.

Proporcje między tymi działami zależały od informacji oraz ich rangi - niektóre działy mogły być w danym momencie bardziej rozbudowane inne mniej. Podobnie jak do dzienników departamentowych, do gazet również dołączano dodatki.

Źródła

  1. „Kronika Miasta Poznania” nr 4/1935, Poznań, Wydawnictwo Miejskie, 1935.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki