FANDOM


Fort VIa
Stockhausen
Fort VIa.jpg
Okres powstania:18791882
Stan obecny:zniszczony

52° 26.217' N 16° 52.867' E

Obiekt zabytkowy.svg

Obiekt wpisany do
rejestru zabytków pod nr A-245
w dniu 25 maja 1983 r.[1]

Fort VIa - podziemia07:26

Fort VIa - podziemia

Fort VIa (niem. Stockhausen) - fort pośredni położony w dzielnicy Golęcin, między ulicą Golęcińską a Lutycką.

Jest to jeden z 18 fortów Twierdzy Poznań. Wybudowano go w latach 1879-1882. Był to jedyny fort pośredni o narysie pięciokątnym. W latach 1882-1889 wzmocniono elementy murowane fortu i zbudowano kaponiery przeciwskarpowe. Krótko przed wybuchem I wojny światowej, na przeciwskarpie, postawiono niewielki schron.

Po wojnie, w 1931 roku, otrzymał imię generała Ludwika Bogusławskiego, uczestnika powstania listopadowego. Do 1924 roku mieścił się w nim magazyn amunicyjny Okręgowych Zakładów Uzbrojenia nr VII. W 1925 roku sprowadzono do fortu pluton radiowywiadowczy, który miał za zadanie nasłuchiwać radiostację niemiecką oraz rozszyfrowywać ich korespondencję. W 1935 r. jednostkę przemianowano na stację radiotelegraficzną nr 4. Część fortu przeznaczono na magazyny.

W drugiej połowie lat 30. w forcie urządzono także doświadczalną pieczarkarnię Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. Przed II wojną światową, w 1939 r., wzniesiono tu dodatkowo 3 schrony obserwacyjno-bojowe, w tym jeden o konstrukcji dwuszczelinowej. Przez cały okres II wojny fort pełnił funkcję magazynowe dla wojska niemieckiego.

Walki o wyzwolenie Poznania

Walki o fort rozpoczęły się już 29 stycznia 1945 roku - Rosjanie podjęli pierwszą nieudaną próbę zajęcia obiektu, ale Niemcy odparli atak. W następnych dniach wojska rosyjskie otoczyły fort dookoła, szczelnie go izolując. Ostatecznie obiekt zdobyto 3 lutego. Był najszybciej zdobytym fortem w północnej części miasta.

Po II wojnie światowej

Po wojnie fort wysadzono[2]. W 2005 roku zasypano częściowo koszary szyjowe, fosę oraz parę korytarzy wewnętrznych. Obiekt obecnie w większości zalesiony. Teren fortu wchodzi w skład obszaru Natura 2000.

Źródła

  1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Rejestr zabytków
  2. tracesofwar.com - Festung Posen - Fort VIa ("Stockhausen") Poznań

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki