FANDOM


Eduard Flottwell - polityk pruski, nadprezydent Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Proces germanizacji

W roku 1830 objął stanowisko naczelnego prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Wraz z Karlem von Grolmanem uchodził w Poznaniu za polakożercę i sprzyjał germanizacji regionu, rozbudowując aparat policyjny. Zarządził ostre represje wobec powstańców listopadowych, głównie w postaci konfiskat majątków. W roku 1832 nadał językowi niemieckiemu charakter języka urzędowego, 31 marca 1833 wydał dekret, na mocy którego miały ulec kasacji wszystkie klasztory w Wielkim Księstwie Poznańskim (z równoczesną konfiskatą majątku) w ciągu trzech lat.

Wspólnie z Juliusem von Minutolim założyli w Poznaniu stowarzyszenia kulturalne i socjalne.

Information icon Dowiedz się więcej w: Julius von Minutoli

Działalność w Berlinie

W roku 1840 Flottwell został przeniesiony do Berlina, zastąpiony na swoim dotychczasowym stanowisku przez Adolfa von Arnim-Boitzenburga. W latach 1844-1846 pełnił funkcję ministra finansów Prus, a w latach 1850-1859 ministra spraw wewnętrznych.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.