FANDOM


Eduard Flottwell - polityk pruski, nadprezydent Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Proces germanizacji

W roku 1830 objął stanowisko naczelnego prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Wraz z Karlem von Grolmanem uchodził w Poznaniu za polakożercę i sprzyjał germanizacji regionu, rozbudowując aparat policyjny. Zarządził ostre represje wobec powstańców listopadowych, głównie w postaci konfiskat majątków. W roku 1832 nadał językowi niemieckiemu charakter języka urzędowego, 31 marca 1833 wydał dekret, na mocy którego miały ulec kasacji wszystkie klasztory w Wielkim Księstwie Poznańskim (z równoczesną konfiskatą majątku) w ciągu trzech lat.

Wspólnie z Juliusem von Minutolim założyli w Poznaniu stowarzyszenia kulturalne i socjalne.

Information icon.svg Dowiedz się więcej w: Julius von Minutoli

Działalność w Berlinie

W roku 1840 Flottwell został przeniesiony do Berlina, zastąpiony na swoim dotychczasowym stanowisku przez Adolfa von Arnim-Boitzenburga. W latach 1844-1846 pełnił funkcję ministra finansów Prus, a w latach 1850-1859 ministra spraw wewnętrznych.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki