FANDOM


Klub Filmowy Filmokrag

52° 24.949' N 16° 55.875' E

Klub filmowy WSNHiD Filmokrąg działa od 2005 roku. W roku 2007 został poszerzony o Dyskusyjny Klub Filmowy Filmokrąg. Projekcje i spotkania w klubie odbywają się przede wszystkim w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz poznańskim Kinie Rialto. Specjalizuje się w prezentacji krótkich form filmowych ale nie unika też długiego metrażu. Klubowi zależy na prezentacji filmów o dużych walorach artystycznych, ambitnych, nowatorskich i społecznie zaangażowanych.

DKF Filmokrąg współorganizuje Festiwal Future Shorts, Międzynarodowy Festiwal Betting on Shorts, Manhattan Short Festival oraz Objazdowy Festiwal Prawa Człowieka w Filmie „Watch Docs”. Organizuje też pokazy w ramach projektu >OFF/a-TAK!, a w roku 2011 inauguruje nowy cykl filmowy prowadzony przez dr Mikołaja Jazdona czyli „Sztukę krótkiego filmu”. Jest także pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Polskich Filmów Krótkometrażowych Short Waves, którego dwie edycje zagościły już w ponad 30 polskich i zagranicznych miastach.

Filmokrąg organizuje spotkania z twórcami filmów i filmoznawcami dbając o ciekawą oprawę audiowizualną wszystkich imprez. Naszym celem jest interakcja i pobudzanie odbiorców, dlatego cenimy sobie dyskusje i rozmowy po projekcjach.

Klub prowadzi Szymon Stemplewski z Fundacji Ad Arte.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki