FANDOM


Staradrukarnia

Budynek z zewnątrz

52° 24.433' N 16° 54.660' E

Obiekt zabytkowy

Obiekt wpisany do
rejestru zabytków pod nr A-443
w dniu 31 maja 1995 r.[1]

Bałtyk

Drukarnia z lotu ptaka w 1978 r.

Drukarnia „Concordia” - zabytkowy budynek usytuowany na terenie ograniczonym ulicami Zwierzyniecką, Bukowską oraz Roosevelta. Budynek pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku.

Historia

Drukarnia została założona tutaj już w 1850 roku. Początkowo zajmowała się wydawaniem dziennika „Posener Tageblatt”.

Pierwsze informacje dotyczące wpisu do ksiąg wieczystych terenu, na którym stoi drukarnia, pochodzą jeszcze z lat 80-tych XIX wieku. Jednakże w tychże księgach wieczystych drukarnia pojawia się dopiero w 1911 jako „Ostdeutche Buchdrukerei und Verlagsastalt spółka akcyjna w Poznaniu”, która już wówczas była bardzo zadłużona.

Po 1918 r.

Po odzyskaniu niepodległości drukarnia otrzymała nazwę Concordia. W okresie międzywojennym Drukarnia znana była głównie z druków polskich, szczególnie Wydawnictwa Polskiego Rudolfa Wegnera, oraz cennych wydawnictw z serii Biblioteka Laureatów Nobla, Biblioteka Autorów Polskich i wielotomowej serii Cuda Polski.

Po 1945 r.

W czasie II wojny światowej budynek został znacznie uszkodzony.

Po 1945 roku przejęta przez drukarnię Św. Wojciecha. Po odbudowie, już w lutym 1945 roku, uruchomiono tu druk prasy codziennej. W latach następnych w budynku mieściły się Poznańskie Zakłady Graficzne, które według wpisu do ksiąg wieczystych z 1951 roku, miały drukować: gazety codziennie, czasopisma, formularze, a także miały prowadzić handel książkami i próbek tektury. W 1969 roku połączyły się z Zakładami Graficznymi im. M. Kasprzaka funkcjonując tak do października 1994 roku, kiedy to przetarg na drukarnię wygrywa Big Bank Gdański. W grudniu 1997 roku Big Bank sprzedaje drukarnie firmie z siedzibą w Sopocie „Nederpol Development & Investmant”. W 2001 roku firma ta zakłada spółkę z miastem Poznań o nazwie „Centrum Obsługi Biznesu”, która stała się właścicielem omawianego budynku.

Wcześniej wpisy do ksiąg wieczystych pojawiają się m.in. w 1949 roku, gdzie odnajdujemy protokół zdawczo-odbiorczy dokładnie wyliczający pomieszczenia w budynku, a także notkę z opisem przedwojennej działalności Concordii. Concordia była drukarnią niemiecką, przy czym wyraźnie zaznacza się charakter działalności tego przedsiębiorstwa, jako produkcje materiałów proniemieckich służących celem narodowościowym i politycznym niemieckim, wydawane w języku niemieckim.

W 2008 roku w procesie przetargowym, nowym właścicielem budynku staje się Pro Design - spółka, której celem jest stworzenie w drukarni centrum Concordia Design.

Information icon Dowiedz się więcej w: Concordia Design

Źródła

  1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Rejestr zabytków

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki