FANDOM


Marszrownosci2011

Marsz Równości 2011

Dni Równości i Tolerancji – cykl wydarzeń odbywający się corocznie od 2004 roku w Poznaniu, poruszający temat grup mniejszościowych, tolerancji, równości i dyskryminacji. Dni Równości i Tolerancji odbywają się w listopadzie, w związku z dniem 16 listopada, czyli Międzynarodowym Dniem Równości i Tolerancji UNESCO. Wydarzenie ma co roku inny program, jedynym stałym elementem jest Marsz Równości.

W latach 2004-2009 Dni Równości i Tolerancji organizował Komitet Organizacyjny Dni Równości i Tolerancji. Od roku 2010 zajmuje się tym Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji, zarejestrowane dnia 23 kwietnia 2010 roku.

Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji

Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji powstało w kwietniu 2010 r. w Poznaniu. Jest ono kontynuacją idei, która przyświecała organizatorom Dni Równości i Tolerancji działającym jako grupa nieformalna od roku 2004. Strona Stowarzyszenia:www.dnirownosci.pl

Marsz Równości

Jego główną ideą jest dopominanie się o wolność słowa i wolność zgromadzeń oraz o niedyskryminację z powodu np. płci, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej czy wyznawanych poglądów.

Historia

  • Pierwszy marsz odbył się w 2004 roku i przeszedł jedynie na drugą stronę skrzyżowania Św. Marcin / Kościószki w związku z oporem kontrmanifestacji.
  • W 2006 r. marsz przeszedł całą zaplanowaną trasę pod ochroną policji.
  • W kolejnych latach marsz odbywał się corocznie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki