FANDOM


PierwszyzarzadSpUrz

Pierwszy polski zarząd spółdzielni

Deutscher Beamter-WohnungsBauVerein - powstała w roku 1900 niemiecka Spółdzielnia Budowlana Urzędników Państwowych.

Dzięki niskooprocentowanym kredytom rządowym wybudowała w Poznaniu, do momentu wybuchu I Wojny Światowej, 118 domów mieszkalnych zamieszkałych przez 1018 rodzin.

Dwudziestolecie międzywojenne

W 1919 roku niemiecki zarząd spółdzielni planował sprzedać cały majątek za bezcen. Umowy sprzedaży zostały jednak unieważnione przez Urząd Osadniczy, który 7 kwietnia 1920 zarządził przymusową administrację nad spółdzielnią, w celu uchronienia jej przed rozpadem.

W dniach 20 kwietnia i 21 maja 1920 Uniwersytet Poznański odkupił od Spółdzielni część budynków na cel tworzenia burs akademickich - łącznie 24 domy zamieszkałe przez 202 rodziny i 7225 m kw terenu budowlanego. Ceny sprzedaży wyniosły poniżej 10% rzeczywistej wartości. Sprzedaż ta została również wstrzymana w związku z podejrzeniem współpracy rektora uniwersytetu z niemiecką spółdzielnią. Do transakcji ostatecznie jednak doszło już po przejęciu spółdzielni przez Polaków w 1920 roku. 21 października 1920 r. spółdzielnia przekształcona została w polską spółdzielnię pod nazwą „Spółdzielnia Budowlana Polskich Urzędników Państwowych”.

Budynki

Wybudowała w Poznaniu do roku 1919 m.in.

Po roku 1920

  • budynek przy ul. Śniadeckich 24, 26 i 28

Źródła

  • „Spółdzielnia Budowlana Polskich Urzędników Państwowych w Poznaniu: 1920-1930”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki