FANDOM


Czarownica Powołana - okładka

Okładka drugiego wydania, wydrukowanego w Gdańsku

Czarownica powołana

Czarownica powołana albo krótka nauka i przestroga ze strony czarownic - krótka rozprawa wydrukowana w roku 1639 w Poznaniu, w drukarni Wojciecha Regulusa, niegdysiejszego nauczyciela Akademii Lubrańskiego. Nie wiadomo kto był autorem rozprawy, jednak przedstawione w niej poglądy wskazują na samego Regulusa, który prawdopodobnie chciał uniknąć reperkusji i dlatego zdecydował się nie podpisać pod dziełem.

Pierwsze takie dzieło w Polsce

Treść dzieła znacząco różni się od popularnych w tamtych czasach poglądów. Wydawane w XVI i XVII wieku traktaty o czarownicach skupiały się raczej na metodyce rozpoznawania czarownic oraz opisie stosownych tortur.

Dziełko było w istocie pierwszym w polskim piśmiennictwie głosem przeciw pławieniu czarownic. Jego autor krytykuje także praktykę „powoływania czarownic”, czyli wskazywania przez skazaną za czary kolejnych podejrzanych, zazwyczaj sąsiadek, lub żon i córek wpływowych osób. Powodem owego procederu miał być – według autora – lęk oskarżonych przed torturami, sprawiający, że kobiety przyznawały się do winy, wplątując w „diabelską aferę” kolejne domniemane winowajczynie.

Autor „Czarownicy powołanej” apeluje do sędziów o rozwagę. Wierzy w istnienie sił nieczystych, tj. w czarownice i diabła, kpi jednak z ogólnie akceptowanych reguł egzaminowania czarownic. Opisuje przypadki nadużyć, radząc każdemu wystrzegać się, „aby cię w osobie duchownego diabeł nie bałamucił, co mu nie nowina”. Zachęca do poszukiwań racjonalnych dowodów na istnienie czarownic, krytykując wyroki sądowe oparte na domysłach i zabobonnych praktykach.

Wznowienia

Czarownica objawiona doczekała się wznowienia w 1714. Drugi nakład wydrukowano w Gdańsku.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki