FANDOM


Brama Berlińska.jpg

Tramwaj przejeżdżający przez Bramę Berlińską

Poznań w pierwszych dekadach wieku XIX stał się twierdzą. Do końca lat 30. ukończono umocnienia prawobrzeżne, w drugiej połowie lat 40. umocnienia lewobrzeżne twierdzy poligonalnej. Miasto obwarowane zostało ściśle wałami i fosami fortecznymi. Komunikację umożliwiało łącznie czternaście bram - 13 przeznaczonych dla ruchu pieszego i kołowego oraz jedna kolejowa wykorzystywana do celów wyłącznie wojskowych:

Tylko trzy bramy były czynne również nocą: Berlińska oraz Cmentarna, a później także Warszawska.

Architektura

Część bram powstała jako przepusty w wale z mostem przerzuconym przez fosę, w krótkim odcinku zwodzonym. Architektura tych bram posiadała w mniejszym lub większym stopniu nawiązania do średniowiecznej architektury obronnej. Pozostałe bramy, umieszczone w murze lub przesiecznicy w wale, miały budowlę uproszczoną.

Likwidacja bram

Budowa pierścienia fortów rozpoczęta w latach 80. XIX wieku oraz decyzja cesarza Wilhelma II Hohenzollerna o uczynieniu z Poznania miasta rezydencjonalnego zaowocowały likwidacją twierdzy poligonalnej w pierwszej dekadzie XX wieku. Do połowy lat 20. z mapy Poznania zniknęły niemal wszystkie bramy.

Pozostawiono jedynie Bramę Kaliską, jako pamiątkę fortecznej historii miasta. Również i ta brama podzieliła los pozostałych trzynastu – rozebrano ją po II Wojnie Światowej, w roku 1950.

Historia bram

Wykres prezentujący lata zbudowania i rozbiórki poszczególnych bram Twierdzy Poznań (w przypadku niektórych bram daty mają charakter przybliżony).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki