FANDOM


Brama Dominikańska

52° 24.574' N 16° 56.277' E

Brama Dominikańska 1618

Furta Dominikańska na miedziorycie w atlasie Civitates orbis terrarum (rok 1618)

Furta Dominikańska

Mury obronne przy kościele Dominikanów z Furtą Dominikańską (?) i Bramą Wielką, fragment rysunku F. B. Wernera (ok. 1740)

Brama Dominikańska - istniejąca już w I połowie XVII wieku furta w pobliżu kompleksu klasztoru i kościoła Dominikanów. De facto w tej okolicy istniały dwie bramy przeznaczone dla ruchu pieszego - jedna w dzielnicy żydowskiej, druga w okolicy kościoła. Źródła historyczne nie rozróżniają ich jednak.

Furta Dominikańska została prawdopodobnie przebita w wewnętrznym murze i łączyła kompleks dominikański oraz ulicę Szewską z młynami znajdującymi się nad Bogdanką i Wartą.

Ewentualne prace archeologiczne utrudnia solidny budynek arsenału (znajdujący się przy obecnej ulicy Garbary) wzniesiony w czasach zaborów, który prawdopodobnie znajduje się na pozostałościach furty.

Źródła

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.