FANDOM


Brama Berlińska

52° 24.433' N 16° 55.168' E

Okres powstania:1843-49
Zburzona:1901
Brama Berlińska.jpg

Widok od strony zachodniej (od przedpola) - ok. 1899 roku

Brama Berlińska - od wschodu.jpg

Widok od strony wschodniej (od miasta), po prawej stronie budynek intendentury wojskowej

Brama Berlinska 05.jpg

Widok od strony zachodniej (od przedpola)

Brama Berlińska (niem. Berliner Thor) - zbudowana w latach 1843-49 była główną bramą Twierdzy Poznań. Znajdowała się w miejscu gdzie obecnie krzyżują się ulice Święty Marcin i Kościuszki, między Zamkiem Cesarskim, a budynkiem Poczty Głównej.

Bramę, uroczyście otwartą 26 sierpnia 1850 roku, cechował styl historyczny, z elementami neogotyku. Zwieńczono ją kamiennym gzymsem oraz pełniącym funkcję dekoracyjną i symboliczną krenelażem, mogącym przywodzić na myśl idee dominacji władz pruskich nad Wielkopolską. Pod względem stylu jej formy zbliżone były do architektury normandzkiej.

Budowla znajdowała się w istotnym, ze względów komunikacyjnych, miejscu - biegła przez nią szosa berlińska, szosa wrocławska, szosa kostrzyńska oraz droga na Buk o charakterze lokalnym. Do roku 1865 brama czynna była tylko w dzień. Przejście przez nią nocą wymagało okazania imiennej karty wydawanej osobom cieszącym się zaufaniem władz.

Problemy komunikacyjne

Brama właściwie od początku swego istnienia miała zbyt małą przepustowość. W roku 1865 przeprowadzono liczenie pojazdów i osób przejeżdżających przez Bramę Berlińską. W latach 1867-1869 brama została przekształcona w czwórprzelotową poprzez dodanie czwartej poterny przeznaczonej dla ruchu kołowego. Źródłem intensywnego ruchu były nie tylko wspomniane już szosy, ale również Dworzec Jeżycki i powstały później Dworzec Centralny (w 1861 roku pojazdom zmierzającym na dworzec na Jeżycach nadano priorytet).

Również zaopatrzenie Poznania w żywność opierało się na Bramie Berlińskiej. Zbyt duża liczba ciężkich wozów zaopatrzeniowych spowodowała z czasem ich przekierowanie na inne bramy. Przez bramę przepędzano też tysiącami zwierzęta do rzeźni. Przy Bramie Berlińskiej znajdował się ponadto punkt poboru akcyzy od towarów i zwierząt będącej formą podatku miejskiego, wiązało się to z częstymi próbami przemytu, opisywanymi przez prasę. Ponadto każdego dnia wracające z ćwiczeń trzy bataliony 6. Pułku Grenadierów maszerowały przez bramę czyniąc ją niedostępną dla ruchu przez ok. 10 min.

Dodatkowo w 1880 r. przez bramę poprowadzono, pierwszą w Poznaniu, linię tramwaju konnego łączącą Stary Rynek z dworcem kolejowym.

Information icon.svg Dowiedz się więcej w: Pętla tramwajowa Dworzec Główny

Likwidacja Bramy

Z uwagi na negatywny wpływ bramy na komunikację i rozwój miasta zdecydowano się na jej rozbiórkę, którą przeprowadzono w dniach od 18 lipca do 10 października 1901 roku[1], jeszcze przed oficjalną decyzją o zniesieniu twierdzy. W wyniku zniszczenia bramy, ulica Święty Marcin została przedłużona w kierunku zachodnim, stając się później na tym odcinku elementem ringu Dzielnicy Cesarskiej.

Na pocztówce

Źródła

  1. Poznańskie tramwaje w: „Kronika Miasta Poznania” nr 2/1998, Poznań, Wydawnictwo Miejskie, 1998.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki