FANDOM


Quote3.png  Jeśli komu droga otwarta do nieba
To tym, co służą Bogu i Ojczyźnie
  Quote2.png
Inskrypcja na nagrobku Milskiego
Bernard Milski ogłoszenie.jpg

Reklama drukarni Milskiego opublikowana w Gońcu Wielkopolskim

Bernard Milski - wydawca, dziennikarz, działacz społeczny, obrońca polskości w zaborze pruskim.

Dzieciństwo i edukacja

Bernard Milski urodził się w Poznaniu w 1856 roku w rodzinie ziemiańskiej. Jego ojciec walczył w powstaniu wielkopolskim w 1848 roku, jego stryj, Antoni Milski, poległ w bitwie pod Miłosławiem. Lata dziecinne Milskiego płynęły w atmosferze głębokiego patriotyzmu. Pragnął więc poświęcić się pracy narodowej.

Milski uczył się w seminarium nauczycielskim na Śródce. Chciał on pobudzić lud polski do walki o niepodległość poprzez oświatę. W roku 1872 został z niego usunięty ze względu na działalność patriotyczną.

Działalność wydawnicza

Milski działał nie tylko na terenie Wielkopolski. Był pierwszym redaktorem (do roku 1901) ukazującej się w latach 1891-1939 „Gazety Gdańskiej” - pierwszego polskiego dziennika wydawanego w Gdańsku i na Kaszubach. Jego działalność redakcyjna, wydawnicza i społeczna na Pomorzu i Mazurach znalazła odbicie w wielu opracowaniach naukowych. W redakcji tego dziennika w ostatniej dekadzie XIX wieku koncentrowało się życie polskich organizacji kulturalnych i oświatowych.

W roku 1901 Milski wrócił do Poznania, gdzie wydawał gazetę „Goniec Wielkopolski”.

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tej sekcji. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

Milski zmarł w roku 1926 w Poznaniu. Spoczywa na cmentarzu św. Wojciecha na Cytadeli.

Źródła

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki