FANDOM


Barak Kultury
Fundacja Barak Kultury
to poznańska niezależna inicjatywa kulturalna. Jej działalność skoncentrowana jest na działaniach edukacyjnych i kulturotwórczych takich jak: wykłady, koncerty, wystawy, warsztaty, akcje teatralne, pokazy filmowe. Dzięki wsparciu Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, prywatnych firm, organizacji pozarządowych, mediów lokalnych i ogólnopolskich, Fundacja Barak Kultury stała się ważnym kulturalnym ośrodkiem w Poznaniu.

Projekty realizowane przez Fundację

  • dotykają problemów zapomnianych i strywializowanych przez kulturę masową, np. cykl wykładów polifonicznych „Dzieciństwo, starość, szczęście”
  • podejmują temat dyskryminacji i wykluczenia, np. cykl „Odrażający, brudni, źli”
  • budują własną formę wypowiedzi artystycznej, np. Ba-ku Teatr spektakl Schron,
  • nawiązują w sposób nowoczesny do tradycji, np. PanMickiewicz

Członkowie

Fundację tworzą ludzie wywodzący się z różnych środowisk naukowych i artystycznych: kulturoznawstwo, historia sztuki, teologia, wschodoznawstwo, filologia polska, teatr alternatywny, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych oraz studenci poznańskich uczelni.

Dodatkowe Informacje

Strona www fundacji: http://www.barakkultury.pl/

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki