FANDOM


Akademia Lubranskiego.jpg

Akademia Lubrańskiego, siedziba Archiwum Archidiecezjalnego

52° 24.750' N 16° 56.800' E

Obiekt zabytkowy.svg

Obiekt wpisany do
rejestru zabytków pod nr A-013
w dniu 20 lutego 1960 r.[1]

Akademia Lubrańskiego tył RB1.jpg

Akademia Lubrańskiego

Akademia Lubrańskiego, zwana też Kolegium Lubrańskiego (łac. Collegium Lubranscianum) - pierwsza w Poznaniu uczelnia o charakterze szkoły wyższej. Ufundował ją w 1519 r. biskup poznański Jan Lubrański, który również - wraz z królem Zygmuntem Starym - zapewnił fundusze na jej działalność (budowę rozpoczęto już w 1518 r.).

Pierwszym rektorem kolegium był Tomasz Bederman.

Największy rozkwit przeżywała akademia w drugiej ćwierci XVI w.; wykładali w niej wówczas m.in. wybitny humanista niemiecki Krzysztof Hegendorfer z Lipska, Jan ze Stobnicy, Grzegorz z Szamotuł. Uczelnia nie miała jednak prawa nadawania stopni akademickich. Jej absolwentami byli m.in.: lekarz Józef Struś, poeta Klemens Janicki, matematyk i astronom - profesor uniwersytetów w Krakowie i Wilnie - Jan Śniadecki.

Akademia przestała istnieć w 1780 r., kiedy po jej połączeniu z Akademią Wielkopolską (dawnym Kolegium jezuickim) utworzono Szkołę Wydziałową Poznańską. Po likwidacji uczelni w jej dawnej siedzibie umieszczono bibliotekę kapitulną i seminarium duchowne.

Od 1926 r. mieści się w niej Archiwum Archidiecezjalne, a od 1936 r. również Muzeum Archidiecezjalne.

Information icon.svg Dowiedz się więcej w: Muzeum Archidiecezjalne

Budynek

Czteroskrzydłowy budynek (wzniesiony z cegły na planie czworoboku z niewielkim arkadowym dziedzińcem) dawnej akademii - z niewielkim dziedzińcem - powstał w latach 1518 - 1530. Wielokrotnie restaurowany, obecny kształt uzyskał podczas gruntownej przebudowy, przeprowadzonej w l. 1924 - 1925, wg projektu Kazimierza Rucińskiego.

W latach 1974 - 1979 usunięto tynki odsłaniając mury fasady. Przy wejściu znajdują się dwie niewielkie płyty z herbem Godziemba biskupa Jana Lubrańskiego.

Źródła

  1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Rejestr zabytków

Galeria

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki