FANDOM


« 195319541955 »

W roku 1954 w Poznaniu:

Urodzeni

Zmarli

Wydarzenia

  • w ramach ujednolicania kolorów wagonów tramwajowych w kraju, przemalowano je na kolor kremowo-czerwony
  • luty:
    • zmieniono oznakowanie linii autobusowych z liter (A, B, C, ...) na liczby (51, 52, 53, ..., 57)
    • zmieniono oznakowanie linii trolejbusowych z liter (Z, W, U, ...) na liczby (101, 102, ..., 106)
  • 16 września - władze wydały formalną decyzję o likwidacji duszpasterstwa Dominikanów oraz nakaz opuszczenia Poznania przez ojców prowadzących działalność duszpasterską
  • 4 października - Ogólnopolski Zjazd Konserwatorów