FANDOM


« 194019411942 »

W roku 1941 w Poznaniu:
[[Kategoria:Kalendarium|]]

Urodzeni

Zmarli

Wydarzenia

 • 10 stycznia - wizyta korespondentów prasy zagranicznej reprezentantów gazet i czasopism, zarówno sojuszników Trzeciej Rzeszy jak i państw neutralnych, m.in. Włoch, Japonii, ZSRR, Hiszpanii, Węgier, Szwecji, USA i Szwajcarii
 • marzec - wstrzymano akcje deportacyjne Polaków
 • 26 marca - na stanowisku kuratora Keiser-Friedrich Museum na mocy rozporządzenia ministra nauki, wychowania i oświaty Bernharda Rusta zatrudniono doktora Köhne
 • 12 kwietnia - całkowicie zamknięto polskie szkoły, które przeznaczono na zakwaterowanie niemieckich wojsk przybywających od lutego do miasta
 • 25 kwietnia - do Poznania przyjechał z Lipska profesor Hermann Voss, mianowany dyrektorem Instytutu Anatomii Uniwersytetu Rzeszy
 • 27 kwietnia - działalność zainaugurował Reichsuniversität Posen, czyli Uniwersytetu Rzeszy w stolicy Kraju Warty, utworzony w miejsce Uniwersytetu Poznańskiego; na inaugurację przyjechał także minister Bernhard Rust
 • 1 maja - na Stadionie Miejskim przy ul. Dolna Wilda hitlerowcy utworzyli obóz pracy dla Żydów
 • 3 maja - aresztowano ks. Prądzyńskiego
 • 8 maja
  • w Poznaniu przebywała delegacja kupców i rzemieślników z Danii
  • Okręgowy Urząd Tajnej Policji Państwowej zakazał kolportowania w Kraju Warty wychodzących w generalnym Gubernatorstwie polskojęzycznych czasopism: „Gońca Krakowskiego” i „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”
  • w nocy na budynek przy ul. Śniadeckich oznaczony nr 12 spadła jedna bomba
 • 21 czerwca - ze szpitala ss. Elżbietanek przy ul. Długiej, unikając aresztowania, zbiegł - przebywający tam po wypadku samochodowym - komendant Związku Odwetu ppor. Czesław Surma
 • 26 lipca - aresztowano byłego wojewodę poznańskiego Adolfa hr. Bnińskiego, ps. Białoń
 • 6 września - ukończono linię trolejbusową do ul. Kostrzyńskiej
 • 9 września
  • aresztowano Jana Wojkiewicza, ps. Jacek Pogoda
  • na ul. Rybaki 12 w wyniku prowokacyjnego spotkania Gestapo ujęło kpt. Wawrzyńca Mazanego
  • wieczorem hitlerowcy wkroczyli do lokalu konspiracyjnego ZWZ przy ul. Kramarskiej
  • w rejonie Starego Rynku aresztowano szefa Wydziału Organizacyjnego por. Schmidta (śledzonego od jakiegoś czasu przez Gestapo)
 • 13 września
  • Arthur Greiser wydał zarządzenie o utworzeniu Rzymskokatolickiego Kościoła Narodowości Niemieckiej oraz trzech kościołów ewangelickich dla ludności niemieckiej
  • aresztowano podpułkownika Jana Namysła, inspektora rejonowego w Poznaniu
  • wieczorem aresztowano szefa sztabu inspektoratu rotmistrza Adama Zaworskiego
 • 20 września - wprowadzono obowiązek specjalnego znakowania rowerów używanych przez Polaków
 • 29 września - aresztowano grupę sabotażową Stronnictwa Narodowego działającą w Wojskowym Urzędzie Umundurowania
 • 3 października - wprowadzono zarządzenie o grzebaniu zmarłych Polaków i Niemców na oddzielnych cmentarzach
 • 5-7 października - aresztowania polskich księży
 • 7 października - Arthur Greiser mianował franciszkanina Lorentza Hilariusa Breitingera pełnomocnym przedstawicielem utworzonego tego dnia zrzeszenia religijnego „Kościół Rzymskokatolicki Narodowości Niemieckiej w Okręgu Rzeszy Kraj Warty”
 • 17 listopada - Włądysław Zięta, Marian Nagórski i Bolesław Lipowczyk weszli do kościoła przy ul. Kościelnej w celu wyniesienia szat liturgicznych i innych przedmiotów
 • 19 listopada - opublikowano zarządzenia z 13 września
 • 23 listopada - grupa członków Hitlerjugend pobiła Polaka
 • 4 grudnia - wprowadzono specjalne sądownictwo karne

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki