FANDOM


« 179217931794 »

W roku 1793 w Poznaniu:
[[Kategoria:Kalendarium|]]

Urodzeni

Zmarli

Wydarzenia

 • „dwór Raczyńskiego” i archiwum grodzkie zostało przejęte przez Rejencję Prus Południowych (Südpreussische Regierung)
 • Poznań znalazł się pod panowaniem pruskich władz zaborczych
 • przeniesiono akta z zamku do siedziby Południowopruskiej Kamery Wojennej i Domen (Südpreussische Kriegs und Domänenkammer) mieszczącej się w dawnym kolegium jezuickim
 • powstała protestancka szkoła pruska dająca wykształcenie elementarne
 • 31 stycznia - armia pruska pod wodzą gen. von Trenckego zatrzymała się ćwierć mili od Poznania; później tego samego dnia wojsko pruskie bez walki zajęło miasto
 • 9 lutego - mieszczan obłożono obowiązkiem aprowizacyjnym na rzecz okupacyjnych wojsk pruskich
 • 7 maja
  • uroczystości homagialne w Poznaniu
  • wprowadzono język niemiecki jako urzędowy
 • 10-14 października - w mieście przebywał cesarz Fryderyk Wilhelm II
 • 21 listopada - o godz. 10 rano do miasta wkroczył pierwszy oddział pruski pod komendą generała Trincke

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki