FANDOM


« 177217731774 »

W roku 1773 w Poznaniu:
[[Kategoria:Kalendarium|]]

Urodzeni

Zmarli

Wydarzenia

  • 3 czerwca - wybuchł pożar Kolegiaty św. Marii Magdaleny spowodowany uderzeniem pioruna
  • lipiec - przybyły do miasta generał pruski Reisenstein nałożył na miasto kontrybucję i nakazał mieszkańcom zaopatrywać magazyny w zboże i mięso
  • 16 listopada - na mocy bulli papieskiej znoszącej zgromadzenie jezuitów odebrano im budynki kolegium i dobra ziemskie, a kościół oddano parafii św. Marii Magdaleny
  • grudzień - wojsko pruskie opuściło miasto - przed wymarszem dowódca pruski wymusił na radzie miejskiej wydanie zaświadczenia, że on i jego wojsko zachowywało się przykładnie w mieście i okolicznych wsiach

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki